IRRC No. 885
Download PDF
This article is also available in

Abstract
وای بر مغلوب؛ این سخن شگفت‌انگیز سپهسالار گلیش برنوس پس از شکست روم باستان بیانگر واقعیتی تاریخی است: شکست در میدان نبرد در گذر قرن‌ها کماکان مجموعه‌ای از بدبختی‌ها برای مردم مغلوب به دنبال دارد. کشتار، تجاوز، برده‌کشی و غارت: پیروزی به فاتحان حق مطلق بر جان و مال مردم می‌بخشد و اغلب به معنای الحاق سرزمین اشغالی تلقی می‌گردد. عبارت «همچون مالکان و صاحبان عمل نمایید» کماکان اصطلاحی رایج است که برای اقدامات خودسرانۀ فاتحین کاربرد داشته و برگرفته از اصلی است که می‌گوید «حق با قوی تر است».

Continue reading #IRRC No. 885

More about Occupation, Current debates on IHL

More from وینسنت برنارد