IRRC No. 886

سرمقاله: علم نمی‌تواند فراتر از عواقب خود قرار بگیرد

Download PDF
This article is also available in

Abstract
در اساطیر یونانی، داستان ایکاروس نشان‌دهندۀ تمایل همیشگی انسان به حرکتی رو به جلو با وجود خطر مواجهه با محدودیت‌های ذات انسانی است. همچنین تداعی‌کنندۀ ابهامِ عطش او به دانش و پیشرفت است. ایکاروس به همراه پدرش، دایدالوس تصمیم به فرار از دست دشمنان خود در کِرِت و گریختن به سمت یونان گرفتند. دایدالوس ایدۀ ساخت بال‌هایی مانند بال پرندگان، از جنس موم و پر به ذهنش رسید. ایکاروس درحالی که غرق در تصور پرواز بود، توصیۀ پدر را ناشنیده گرفت و تا نزدیک خورشید پرواز کرد. موم بر اثر گرمای خورشید ذوب شد، و بدین ترتیب، با گسستن بال‌ها از هم، ایکاروس به دریا سقوط کرد.

Continue reading #IRRC No. 886

More from وینسنت برنارد