IRRC No. 900

为未来保护过去:法律如何在武装冲突中保护有形和无形文化遗产

下载

继续阅读第 #900 期《红十字国际评论

阅读更多关于 敌对行为, 文化财产, 红十字国际评论