IRRC No. 886

آن سوی «ندای وظیفه»: چرا کاربران بازی‌های رایانه‌ای نباید با چالش‌هایی مشابه با چالش‌های سربازان واقعی روبرو شوند؟

Download PDF
This article is also available in

Abstract
بازی‌های رایانه‌ای بر تصور کاربران از اینکه سربازان در طول جنگ مجاز به انجام چه اعمالی هستند تأثیر می‌گذارند. همچنین ممکن است این بازی‌ها بر نحوۀ عملکرد نظامیان در طول مخاصمات مسلحانۀ امروزی مؤثر باشند. درحالیکه بازی‌های رایانه‌ای برای میلیون‌ها بازی‌کننده گریزی بسیار لذت‌بخش از دنیای واقعی پدید می‌آورند، برخی بازی‌های رایانه‌ای این تصور را به وجود می‌آورند که بعضی اعمال ممنوع نظیر شکنجه و کشتار بدون محاکمه اعمالی متعارف هستند. نویسندگان این مقاله مدعی هستند مطابقت هرچه بیشتر بازی‌های رایانه‌ای با حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی می‌تواند آگاهی از قواعد جنگ را میان میلیون‌ها کاربر این بازی‌ها، شامل سربازان آینده و نیز سربازان کنونی گسترش دهد و این، تعهد به احترام بیشتر به حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی در جنگ‌های آینده را در پی خواهد داشت.

Continue reading #IRRC No. 886